Skrattet är den bästa medicinen

SMS-låda

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus har sedan 1996 verkat för att miljön på Astrid Lindgrens Barnsjukhus ska underlätta barnens vistelse och påskynda deras tillfrisknande. Nu gör vi det lättare att bidra.

För att bidra till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus finns nu möjligheten att SMS:a Astrid25 eller Astrid50 till 72901, då skänker du 25 kr* eller 50 kr**.

Donationerna går oavkortat till projekt som hjälper och stödjer barnen, föräldrarna och även personalen på många olika sätt. T.ex. lekterapi, sjukhusclowner, simhall för rehabilitering, familjehotellet, sommarläger och toppmodern ultraljudsutrustning. Läs mer om vad vi bidragit med genom åren: Projekt och evenemang 

Att skänka pengar via SMS

För att skänka pengar via SMS måste du ha WyWallet, en tjänst framtagen av mobiloperatörerna i Sverige. Det är enkelt att använda WyWallet, skicka bara ett SMS med WW till 71798 så får du en länk och vidare instruktioner, eller läs mer på deras webbplats

Vill du inte använda WyWallet men ändå bidra till Stiftelsens verksamhet är du varmt välkommen att använda vårt post- eller bankgironummer eller anmäla dig till autogiro för månadsbetalning. Läs mer här: Stöd oss

Tack till...

För denna kampanj vill vi rikta ett stort tack till alla som bidragit med idéer, engagemang, tid, sponsrade tjänster och annonsplatser: Dynamic Dog, Le Nord, Lite Attention, WyWallet , SMS Teknik, BLT/Sydöstran och Skånska Dagbladet.

 

*Av 25 kr avgår 3,80 kr i administrativa kostnader; 21,20 kr går direkt till Stiftelsens projekt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.   

**Av 50 kr avgår 4,30 kr i administrativa kostnader; 45,70 kr går direkt till Stiftelsens projekt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.